LỊCH KHÁM SỨC KHỎE SV K65 ĐỢT 2

Thời gian

Nhóm

Số lượng SV

Ghi chú

Thứ 3
Ngày 13/10

Sáng

53 và 54

253

 

Chiều

49 và 50

297

 

Thứ 4
Ngày 14/10

Sáng

43 và 44

277

 

Chiều

41 và 42

272

 

Thứ 5
Ngày 15/10

Sáng

55 và 56

241

 

Chiều

51 và 52

200

 

Thứ 6
Ngày 16/10

Sáng

47 và 48

300

 

Chiều

45 và 46

297

 

 

Tổng

 

2137

 

 

LƯU Ý: Những trường hợp chưa đi khám sức khỏe đợt 1 yêu cầu khám bổ sung vào đợt 2.