HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19

 

Số: 783/KL-HVN-YT

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp về công tác phòng, chống

dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay

 

 


Vào hồi 10h00’ ngày 08 tháng 5 năm 2021, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện trong tình hình hiện nay, tham dự cuộc họp có đại diện Hội đồng Học viện, các phó Giám đốc, chủ tịch Công đoàn Học viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Ban CTCT&CTSV và Trạm Y tế. Sau khi nghe các thành viên báo cáo và đóng góp ý kiến, Giám đốc Học viện kết luận một số nội dung như sau:

            1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Giám đốc yêu cầu các đơn vị, toàn thể cán bộ viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức phòng chống dịch Covid-19. Tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng chống Covid-19 theo quy định hiện hành. Tất cả các cuộc họp của Học viện, công tác giảng dạy, nhập học sẽ thực hiện trực tuyến. Trường hợp đặc biệt sẽ có chỉ đạo riêng của Ban Giám đốc và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Học viện. Thực hiện cách ly giữa các đơn vị và giữa các đơn vị với nhà hành chính để đảm bảo công tác phòng, chống dịch để khoanh vùng dịch kịp thời khi xảy ra, các hoạt động giao dịch sẽ bố trí tại các điểm nhất định có khử khuẩn thường xuyên.

            2. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về việc chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoàn thành các hoạt động của Học viện, bao gồm các việc như sau:

            - Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 sẵn sàng ứng phó các trường hợp xảy ra.

            - Chủ động lập chốt kiểm soát người ra vào, có sổ theo dõi khách đến làm việc với đơn vị. Với cán bộ của đơn vị hay khách đến làm việc đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách,…

            - Ưu tiên giải quyết các công việc, tổ chức các cuộc họp online nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ công việc. Trong thời gian chưa có lệnh giãn cách, lãnh đạo đơn vị và cán bộ khối hành chính vẫn đảm bảo làm việc, trực giải quyết công việc bình thường (trừ những trường hợp cách ly theo quy định).

            - Trong thời gian làm việc và học tập tại Học viện, yêu cầu CBVC, người lao động và người học ở đúng vị trí của mình, hạn chế tối đa việc đi lại tiếp xúc. Tăng cường các hình thức trao đổi qua điện thoại, email, zalo,…

            - Trường hợp khách đến làm việc với các Khoa, Ban, Viện, Trung tâm thì làm việc trực tiếp tại đơn vị đó, không đi lại các khu vực khác trong Học viện. Bộ phận bảo vệ giám sát việc khách vào đúng các đơn vị làm việc, trường hợp thật cần thiết liên hệ thêm các đơn vị khác phải báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch của Học viện

            - Yêu cầu các phòng làm việc của đơn vị phải vệ sinh sạch sẽ, tăng cường thông khí bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Phối hợp với bộ phận y tế khi có thông báo phun khử khuẩn.

            - Quán triệt đến toàn thể cán bộ của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, trường hợp tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm cần báo cáo Lãnh đạo đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Học viện để kịp thời có hướng dẫn xử lý.

            - Với cán bộ lãnh đạo đơn vị, cán bộ khối hành chính yêu cầu làm việc cả ngày tại đơn vị (không về nhà ăn trưa để hạn chế đi lại), khuyến khích cá nhân chủ động mang cơm trưa đi ăn, Học viện sẽ giao Công đoàn Học viện làm đầu mối tiếp nhận việc báo cơm cho cán bộ. Đơn vị báo số lượng đặt cơm cho Công đoàn Học viện để nhà cung cấp mang đến từng đơn vị, việc giao nhận theo địa điểm quy định và đảm bảo giãn cách tránh tiếp xúc tối đa.

            - Khuyến khích đơn vị chủ động tổ chức xét nghiệm, trang bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho CBVC và người lao động.

            3. Giải quyết các công việc chung

            - Yêu cầu ban Quản lý cơ sở vật chất bố trí 3 phòng tiếp nhận và trả văn bản tại tầng 1 giảng đường B đảm bảo các yêu cầu của phòng chống dịch, thường xuyên khử khuẩn. Các đơn vị, CBVC, sinh viên liên hệ công tác sẽ làm việc tại các phòng này và không lên nhà hành chính. Trưởng các đơn vị chức năng bố trí người đến nhận, trả văn bản tại các phòng này đồng thời hạn chế tiếp xúc tối đa, công bố danh sách số điện thoại những cán bộ liên hệ giải quyết công việc, cụ thể:

            Phòng 101. Tiếp nhận và trả các văn bản trình ký của VPHV.

            Phòng 102. Tiếp nhận và trả các văn bản của các đơn vị: KHCN, TCCB, HTQT, CSVC, QL đầu tư, TT QĐBCL, Thanh tra.

            Phòng 103. Tiếp nhận và trả các văn bản của các đơn vị QLĐT, CTCT&CTSV, TCKT.

            - Với cán bộ làm việc tại tầng 3,4 nhà Hành chính đi bằng cửa 2 đầu hồi, Cán bộ làm việc tại tầng 1,2 đi bằng cửa chính (phía 4 hồ).

            - Giao Công ty đầu tư và phát triển dịch vụ Học viện phối hợp với VPHV thông báo đến các hộ kinh doanh trong khu vực học viện phải đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch, yêu cầu các hộ kinh doanh phải có sổ theo dõi khách hàng, thực hiện khử khuẩn thường xuyên, có bố trí nước sát khuẩn tay, khẩu trang, giữ khoảng cách và quản lý khách hàng không di chuyển tự do trong khuôn viên Học viện.

            - Giao Văn phòng Học viện làm việc với Công ty xe buýt Hà Nội về việc xe buýt đỗ ngoài cổng Học viện.

            - Giao Ban cơ sở vật chất làm việc với đơn vị giám sát, các nhà thầu thông báo về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch, lao động làm việc tại các công trình làm đúng vị trí, không di chuyển khi không cần thiết, không đến các công trình khác.

            4. Với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Học viện

- Rà soát, hoàn thiện kịch bản phòng, chống dịch sát với tình hình thực tế hiện nay.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của các đơn vị, kịp thời khen thưởng các đơn vị làm tốt đồng thời cũng xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm công tác phòng, chống dịch.

            - Giao Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 của Học viện và Trạm Y tế xây dựng kế hoạch và lộ trình tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ viên chức.

            - Điện thoại Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Học viện trực xử lý gồm: Phó Giám đốc Vũ Ngọc Huyên - Trưởng Ban chỉ đạo, điện thoại 0912462260; Trạm Trưởng Trạm Y tế Vũ Văn Cường - Phó ban thường trực, điện thoại 0985570558.

Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị CBVC, người lao động và người học quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19. Giám đốc Học viện yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, CBVC, người lao động và người học thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.   

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐHV, BGĐ (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc Học viện (để t/h);

- Website Học viện;

- Lưu: VPHV, YT, VVC(5).

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Huyên