\r\n Ngày 5/4/2012, Nhà trường tổ chức Lễ bổ nhiệm Phó Giám đốc, Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

\r\n

\r\n Đến dự các buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ; Chi uỷ, Ban Chủ nhiệm, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể CBVC Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ.

\r\n

\r\n Tại các buổi lễ, TS. Phạm Bảo Dương – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc, Phó Trưởng khoa và Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2011 – 2016, gồm:

\r\n

\r\n * Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao (trước là Trung tâm Thể thao – Văn hóa)

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n STT

\r\n
\r\n

\r\n Họ và tên

\r\n
\r\n

\r\n Chức vụ

\r\n
\r\n

\r\n Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Nguyễn Đăng Thiện

\r\n
\r\n

\r\n Giám đốc kiêm Trưởng Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n Giáo dục thể chất

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Nguyễn Xuân Cừ

\r\n
\r\n

\r\n Phó Giám đốc

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n *Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ:

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n STT

\r\n
\r\n

\r\n Họ và tên

\r\n
\r\n

\r\n Chức vụ

\r\n
\r\n

\r\n Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n 1

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

\r\n
\r\n

\r\n Phó Trưởng khoa

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n 2

\r\n
\r\n

\r\n TS. Đặng Thị Vân

\r\n
\r\n

\r\n Trưởng Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n Tâm lý

\r\n
\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Nguyễn Công Ước

\r\n
\r\n

\r\n Trưởng Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n Phương pháp GD

\r\n
\r\n

\r\n 4

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

\r\n
\r\n

\r\n Trưởng Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n Thực hành tiếng

\r\n
\r\n

\r\n 5

\r\n
\r\n

\r\n ThS. Phạm Thị Tuyết Thanh

\r\n
\r\n

\r\n Trưởng Bộ môn

\r\n
\r\n

\r\n Lý thuyết tiếng

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n Tại các buổi lễ, đại diệnĐảng ủy, Ban Giám hiệu đã phát biểu chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2011 – 2016 Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ; chúc các đồng chí phát huy tốt năng lực và trách nhiệm của mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Cán bộ viên chức TT GDTC và TT tặng hoa chúc mừng các Phó Giám đốc và Trưởng Bộ môn GDTC thuộc Trung tâm GDTT và TT nhiệm kỳ 2011 - 2016

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Trạch trao quyết định và tặng hoa Phó trưởng khoa SP&NN nhiệm kỳ 2011 - 2016

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Trạch trao quyết định và tặng hoa các Trưởng Bộ môn khoa SP&NN nhiệm kỳ 2011 - 2016

\r\n