HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ


Số: 02/KH-YT

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM 2019

 

Thời gian

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Tháng 1

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Kiểm kê hiện diện kho thuốc và cơ số thuốc cấp cứu phòng trực, phòng tiêm - tiểu phẫu.

- Lập kế hoạch tài chính năm 2019

- - Lập kế hoạch phân công trực chuyên môn trong dịp Tết Nguyên đán.

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- - BHXH Gia Lâm

-

- Ban TC&KT, Ban QLCSVC&ĐT

 

 

- Ban TC&KT

Tháng 2

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Họp Quyết toán chi phí KCB BHYT quý IV/2018 với cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Triển khai diệt chuột (đợt 1) tại khu ký túc xá, các giảng đường và một số địa điểm trung tâm trong khu vực Học viện.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 27/02/2019

- Phun hóa chất (đợt 1) xử lý, vệ sinh môi trường trong khu vực Học viện

- Triển khai mua thuốc BHYT và vật tư y tế phục vụ các hoạt động y tế trường học

 

 

 

- - BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- - BHXH Gia Lâm

-

- - BGĐ, B.TC&KT, B. CTCT&CTSV

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- - VPHV

 

 

 

 

- TTYTDP tuyến trên, VPHV

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

Tháng 3

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên năm thứ 3 (khóa 61)

 

- Phun hóa chất diệt muỗi và côn trùng khu ký túc xá, các giảng đường và khu công sở

- Thực hiện tự kiểm nguồn nước ăn uống, nước sinh hoạt theo quy định

 

 

 

- - BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- - BHXH Gia Lâm

-

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- B.QLĐT, B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT, B.CTCT&CTSV

- TTYTDP tuyến trên, VPHV

- Trạm cấp nước HV, KTX, Nhà HC

Tháng 4

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- - Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- - Kiểm kê hiện diện kho thuốc và cơ số thuốc cấp cứu phòng trực, phòng tiêm - tiểu phẫu.

- Kiểm tra công tác y tế trường học tại HV

 

 

 

 

- - BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- - B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- - BHXH Gia Lâm

 

 

 

- TTYTDPHN, TTYT huyện Gia Lâm

Tháng 5

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Họp Quyết toán chi phí KCB BHYT quý I/2019 với cơ quan BHXH Gia Lâm

- Lập dự toán in các loại sổ, giấy tờ phục vụ công tác chuyên môn trong năm học

- Phun hóa chất (đợt 2) xử lý, vệ sinh môi trường trong khu vực Học viện

- Mua máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế (đợt 1)

 

- Mua thuốc, vật tư y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thuốc cho SVTN hè

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- BGĐ, B.TC&KT,

B. CTCT&CTSV

- B.TC&KT, NXB

 

- TTYTDP tuyến trên, VPHV

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

Tháng 6

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Tập huấn các phương pháp sơ cứu, cấp cứu ban đầu khi gặp nạn cho SVTN hè.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ CBVC, NLĐ năm 2019 trình Hội đồng sức khỏe Học viện.

- Lập kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên khoá 64 nhập học.

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- - B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- Đoàn TNCS HCM Học viện

- B.TC&KT, Công đoàn HV

- B.TC&KT, B.QLĐT, B.CTCT&CTSV

Tháng 7

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Kiểm kê hiện diện kho thuốc và cơ số thuốc cấp cứu phòng trực, phòng tiêm.

- Sửa chữa cơ sở vật chất của Trạm

- Phun hóa chất diệt muỗi PCD SXH khu vực KTX, các giảng đường và khu công sở HV

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

 

 

- Ban QLCSVC &ĐT

Tháng 8

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Họp Quyết toán chi phí KCB BHYT quý II/2019 với cơ quan BHXH Gia Lâm

- Phun hóa chất (đợt 3) xử lý, vệ sinh môi trường trong khu vực Học viện

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- BGĐ, B.TC&KT, B.CTCT&CTSV

- TTYTDP tuyến trên, VPHV

Tháng 9

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- - Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 64 vào trường

 

- Thực hiện tự kiểm nguồn nước theo quy định

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- - B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT

- B.QLĐT, B.TC&KT, B.QLCSVC &ĐT, B.CTCT&CTSV

- Trạm cấp nước HV, KTX, Nhà HC

Tháng 10

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Kiểm kê hiện diện kho thuốc và cơ số thuốc cấp cứu phòng trực, phòng tiêm.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCCVC và người lao động

 

 

- Phun hóa chất diệt kiến 3 khoang khu ký túc xá.

- Mua máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế (đợt 2)

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- Cơ quan BHXH Gia Lâm

- - Ban TC&KT, Ban QLCSVC &ĐT

 

 

- CĐ Học viện, B.TC&KT, B.QLCSVC&ĐT, B.TCCB

- B.TC&KT, VPHV

- B.TC&KT

Tháng 11

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Họp Quyết toán chi phí KCB BHYT quý III/2019 với cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

- Rà soát các khoản kinh phí thanh toán cuối năm của đơn vị với Ban Tài chính & kế toán để kịp thời thanh toán kết thúc năm tài chính.

- Phun hóa chất (đợt 4) xử lý, vệ sinh môi trường trong khu vực Học viện

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- BGĐ, B.TC&KT, B.CTCT&CTSV

 

- B.TC&KT, B.QLCSVC &ĐT

 

 

- TTYTDP tuyến trên, VPHV

Tháng 12

- Khám bệnh, chữa bệnh cho CBVC, người lao động và người học

- Trực cấp cứu 24/24h

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở KD dịch vụ ăn uống trong khu vực Học viện

- Chốt số liệu KCB BHYT định kỳ, nộp báo cáo cho cơ quan BHXH Gia Lâm

- Hoàn thành hồ sơ mua sắm và thanh quyết toán các khoản kinh phí của đơn vị theo quy định

 

 

 

- BCĐ PC dịch bệnh và ĐB ATVSTP HV

- BHXH Gia Lâm

 

- Ban TC&KT

 

                                     

                                              GIÁM ĐỐC                                                        TRƯỞNG TRẠM

                                                (Đã ký)                                                                     (Đã ký)                

 

 

                                         Nguyễn Thị Lan                                                         Vũ Văn Cường

TRẠM Y TẾ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / yte.vnua@vnua.edu.vn  | Liên hệ

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al