CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Trạm có Trạm trưởng và Phó Trạm trưởng do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định.

2. Trạm trưởng điều hành hoạt động của Trạm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về hoạt động của Trạm; bố trí tổ công tác/viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phó Trạm trưởng giúp Trạm trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trạm trưởng và chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Viên chức trong Trạm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trạm trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao. 


                      PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ TRẠM Y TẾ

STT

Họ tên, chức danh & địachỉ liên hệ

Nhiệm vụ được giao

1

Vũ Văn Cường

Bác sỹ CKI - Trưởng Trạm

ĐTCQ: 024.62617681

ĐTDĐ: 0985.570558

Email: vvcuong@vnua.edu.vn

- Điều hành hoạt động chung của Trạm

- Phụ trách công tác y tế dự phòng, cơ sở vật chất và tài sản của Trạm

- Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ viên chức và người học

- Thực hiện các thủ thuật khi có chỉ định

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Sinh hoạt chuyên môn với trung tâm y tế huyện và thành phố

- Các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

2

Hoàng Thị Liễu

Bác sỹ - Phó trưởng Trạm

ĐTDĐ: 0983.846628

Email: htlieu@vnua.edu.vn

- Phụ trách chuyên môn, kỹ thuật của Trạm

- Phụ trách phân công chuyên môn

- Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ viên chức và người học

- Thực hiện các thủ thuật khi có chỉ định

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Sinh hoạt chuyên môn với trung tâm y tế huyện và thành phố

- Các công việc khác do Giám đốc Học viện và trưởng Trạm giao.

3

Lê Thị Nhị Hà

CN YTCC/Điều dưỡng

ĐTDĐ: 0982.100970

Email: ltnha@vnua.edu.vn

- Thực hiện công tác y tế dự phòng, kiểm tra VSATTP.

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Theo dõi hoạt động của phần mềm BHYT

- Công tác văn thư hành chính, kế toán của đơn vị

- Thực hiện các công việc khác được giao.

4

Trần Thị Yên Thái

Y sỹ

ĐTDĐ: 0975.086277

Email: thaiyt@vnua.edu.vn

- Thực hiện các thủ thuật điều trị cho bệnh nhân theo y lệnh của bác sỹ

- Quản lý tài sản phòng Tiêm - Tiểu phẫu và các trang thiết bị y tế của đơn vị

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện công tác y tế dự phòng và các công việc khác được giao.

5

Lương Thị Yến

Điều dưỡng

ĐTDĐ: 0394.495015

Email: yenyt@vnua.edu.vn

- Quản lý tài phòng xét nghiệm, thực hiện các xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ.

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện công tác y tế dự phòng và công tác tự kiểm nguồn nước của Học viện.

- Thực hiện các công việc khác được giao.

6

Nguyễn Thị Như Hoa

Dược sỹ

ĐTDĐ: 0938.566169

Email: hoayt@vnua.edu.vn

- Quản lý kho Dược, phát thuốc theo đúng quy định

- Cập nhật thuốc hàng ngày, làm sổ thuốc, kiểm kê thuốc hàng quý

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện công tác y tế dự phòng và các công việc khác được giao.

7

Nguyễn Thị Ngoan

Điều dưỡng

ĐTDĐ: 0974.401564

Email: ntngoan@vnua.edu.vn

- Tiếp đón bệnh nhân, cập nhật sổ sách.

- Tổng hợp và làm báo cáo công tác khám chữa bệnh hàng ngày, tháng, quý, năm.

- Ngoài giờ hành chính và ngày thứ 7, CN thực hiện trực cấp cứu theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện công tác y tế dự phòng và các công việc khác được giao.

8

Nguyễn Thị Thúy Vinh

Bác sỹ CKI

ĐTDĐ: 0906.120125

- Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ viên chức và người học

- Thực hiện các thủ thuật khi có chỉ định

- Thực hiện các công việc khác được giao.

9

Nguyễn Thị Thơ

Hộ lý

ĐTDĐ: 0398.574428

Email: thoyt@vnua.edu.vn

- Hộ lý - y công - tạp vụ

- Thực hiện các công việc khác được giao.

TRẠM Y TẾ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / yte.vnua@vnua.edu.vn  | Liên hệ

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al