BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 88/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

V/v Phun hoá chất diệt muỗi và diệt chuột khu vực Ký túc xá sinh viên

                                    

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-HVN ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Công tác y tế trường học;

Thực hiện Kế hoạch y tế năm 2019 và chỉ đạo của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hà Nội về chương trình phòng chống dịch bệnh theo mùa và dịch Sốt xuất huyết Dengue.

Thực hiện Phiếu giao việc số 174/PGV-BGĐ ngày 02/8/2019 của Giám đốc Học viện.

Trạm Y tế phối hợp với Công ty Cổ phần trừ mối và côn trùng Việt Thái tổ chức Phun hoá chất diệt muỗi và đặt mồi diệt chuột tại toàn bộ khu vực Ký túc xá sinh viên của Học viện để phòng, chống các bệnh do muỗi truyền và chuột gây hại để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn vệ sinh cho sức khoẻ của người lao động và người học.

Thời gian: Thứ Tư và thứ Năm ngày 18/9 và 19/9/2019 (Có kế hoạch và thời gian cụ thể kèm theo).

(Nếu thời tiết không thuận lợi, việc phun hoá chất và đặt mồi diệt chuột sẽ được lui lại và có thông báo cụ thể sau).

Để công tác phun hóa chất diệt muỗi và diệt chuột triển khai được kịp thời và đạt hiệu quả cao, đề nghị toàn bộ khu Ký túc xá tổ chức tổng vệ sinh sạch sẽ; thu gom rác, phế thải để đúng nơi quy định; khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm xung quanh các toà nhà.

Giám đốc Học viện yêu cầu Quản lý các khu Ký túc xá thực hiện tốt thông báo này để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong toàn Học viện.

 

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG TRẠM         

- KTX A2;B3;B4; C1; C2;C3;C5; TT.CƯNNL;                                                                   

- Lưu YT.                                   

 

                                                                                                         (Đã ký)

 

 

        Vũ Văn Cường

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

PHUN HOÁ CHẤT DIỆT MUỖI VÀ DIỆT CHUỘT

khu Ký túc xá sinh viên

Kèm theo Thông báo số: 88/TB-HVN ngày 16/9/2019

 

Thời gian

Giờ

Địa điểm

* Diệt chuột:

Thứ Tư

18/9/2019

08h00 – 17h00

- Đặt mồi tại: khu KTX A2; B3; B4; C2; TT Cung ứng nguồn nhân lực (BS).

17h00

- Thu xác chuột chết (nếu có).

Thứ Năm

19/9/2019

08h00 – 11h30

- Đặt mồi tại: khu KTX C1; C3 và C5

11h30

- Thu xác chuột chết (nếu có).

Thứ Sáu

20/9/2019

11h30’

- Thu mồi thừa và xác chuột chết (nếu có).

* Phun hoá chất diệt muỗi:

Thứ Tư

18/9/2019

08h00 – 17h00

- Phun tại: khu KTX A2; B3; B4; C2; TT Cung ứng nguồn nhân lực (BS).

Thứ Năm

19/9/2019

08h00 – 11h30

- Phun tại: khu KTX C1; C3 và C5.

 

 

Nơi nhận Thông báo:

1.      Tổ Ký túc xá – Văn phòng Học viện;

2.      Ký túc xá Lưu học sinh;

3.      TT Cung ứng nguồn nhân lực.