BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMSố: 120 /TB-HVN-YT                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 


THÔNG BÁO

V/v: Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona (nCoV)

                                    

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-HVN ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Công tác y tế trường học;

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thị trấn Trâu Quỳ về việc Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV);

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trong toàn khu vực Học viện, đảm bảo môi trường làm việc và học tập an toàn vệ sinh cho cán bộ, viên chức và người học. Học viện phối hợp với Công ty Cổ phần PCS Việt Nam tổ chức phun hoá chất xử lý vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nhà làm việc của các đơn vị trực thuộc Học viện.

Để công tác phun hóa chất vệ sinh, khử khuẩn môi trường triển khai được kịp thời và đạt hiệu quả cao, đề nghị các đơn vị  trước khi phun khử khuẩn cần làm một số việc như sau:

Tổ chức tổng vệ sinh môi trường của đơn vị; thu gom rác thải, phế liệu toàn bộ khu vực ngoại cảnh. Lau rửa cầu thang, hành lang, nền nhà, bàn, ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang …; (Lau rửa vệ sinh bằng các chất tẩy rửa thông thường pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

Kỹ thuật tổng vệ sinh: lau rửa theo nguyên tắc lau giật lùi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tần suất tổng vệ sinh môi trường: hàng ngày.

Thời gian phun khử khuẩn: 02 ngày. Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 08/02 và ngày 09/02/2020 (Có kế hoạch và thời gian cụ thể kèm theo).

Nếu thời tiết không mưa sẽ phun trong nhà làm việc và ngoại cảnh xung quanh.

Nếu có mưa sẽ chỉ phun trong nhà làm việc của các đơn vị.

Đề nghị các đơn vị cử người trực theo kế hoạch để phối hợp tốt với đơn vị phun.

Giám đốc Học viện yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt thông báo này để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong toàn Học viện. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Bs. CKI. Vũ Văn Cường 0985 570 558 hoặc số máy cố định tại Trạm Y tế: 024 62 617 681.

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. GIÁM ĐỐC           

- Các đơn vị;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu VPHV, YT.                                                                        ( Đã ký, đóng dấu)

 

 

                                                                                                      Phạm Văn Cường

 

 

 

 

KẾ HOẠCH PHUN HOÁ CHẤT XỬ LÝ VỆ SINH,

KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG

HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)

Kèm theo Thông báo số: 120  /TB-HVN ngày 06 /02/2020

 

Thời gian phun

Giờ

Địa điểm phun sắp xếp theo thứ tự

Thứ Bảy

08/02/2020

Sáng:

Từ 7h00 đến 11h00

 

 

 

Chiều:

Từ 13h30 đến 17h00

- Nhà Hành chính, nhà xe GĐNĐ;

- Khoa Môi trường;

- Khoa CNTP + Khoa Nông học;

- Bệnh viện Cây trồng;

- Viện SHNN (Phòng thí nghiệm);

- Trung tâm QHCC và HTSV;

- Khoa Thú y và Môi trường;

- Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm;

- Nhà hàng VNUA + Nhà khách công vụ;

- Phòng Bảo vệ

Chủ nhật 09/02/2020

Sáng:

Từ 7h00 đến 11h00

 

 

 

Chiều:

Từ 13h30 đến 17h00

- Khoa Cơ điện;

- Công ty TNHH Một thành viên;

- TT Thực nghiệm và ĐT Nghề;

- TT. Việt Nhật + Chợ cổng trường;

- Viện Lúa;

- Khoa Chăn nuôi;

- Khoa Thuỷ sản;

- Bệnh viện Thú y (cũ + mới);

- TT Sinh thái & GD V-eco;

- Chợ sinh viên;

- TT GDTC&TT;

- Sân VH sinh viên;

- Trạm Y tế + nhà để xe;

- Nhà xuất bản + TT TTTV Lương Định Của;

- Trạm cấp nước;

- TT Cung ứng nguồn nhân lực;

- Khoa Quản lý đất đai;

- KTX A1 Lưu HS;

- Khoa CNSH;

- Địa điểm trực của KTX