HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ

 


Số: 65/TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)

                                    

     Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;

     Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-HVN ngày 07/10/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về Công tác y tế trường học;

      Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-YT ngày 31/01/2020 của UBND huyện Gia Lâm và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thị trấn Trâu Quỳ về việc Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19);

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19).

     Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) trong toàn khu vực Học viện, đảm bảo môi trường làm việc và học tập an toàn vệ sinh cho cán bộ, viên chức và người học. Học viện phối hợp với Công ty Cổ phần PCS Việt Nam duy trì phun hoá chất xử lý vệ sinh, khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực công sở của Học viện.

    Để công tác phun hóa chất vệ sinh, khử khuẩn môi trường triển khai được kịp thời và đạt hiệu quả cao, đề nghị các đơn vị  trước khi phun khử khuẩn cần làm một số việc như sau:

    Tổ chức tổng vệ sinh môi trường của đơn vị; thu gom rác thải, phế liệu toàn bộ khu vực ngoại cảnh. Lau rửa cầu thang, hành lang, nền nhà, bàn, ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang …; (Lau rửa vệ sinh bằng các chất tẩy rửa thông thường pha theo hướng dẫn của nhà sản xuất). Mở cửa các phòng để thuận tiện cho đơn vị phun khử khuẩn thực hiện nhiệm vụ.

Kỹ thuật tổng vệ sinh: lau rửa theo nguyên tắc lau giật lùi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Tần suất tổng vệ sinh môi trường: hàng ngày.

Thời gian phun khử khuẩn: 03 ngày. Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 08/5; 09/5 và ngày 10/5/2020 (Có kế hoạch và thời gian cụ thể kèm theo).

Nếu thời tiết không mưa sẽ phun trong nhà và ngoại cảnh xung quanh.

Nếu có mưa sẽ chỉ phun trong nhà của các đơn vị.

Đề nghị các đơn vị cử người trực theo kế hoạch để phối hợp tốt với đơn vị phun.

     Giám đốc Học viện yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt thông báo này để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong toàn Học viện. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại Bs. CKI. Vũ Văn Cường 0985 570 558 hoặc số máy cố định tại Trạm Y tế: 024 62 617 681.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                            TRƯỞNG TRẠM

- Các đơn vị;                                                                                                                                                                  (Đã ký)

- Lưu YT.                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                 Vũ Văn Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH PHUN HOÁ CHẤT VỆ SINH, KHỬ KHUẨN

MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Kèm theo Thông báo số: 65/TB-HVN ngày 06/5/2020

 

Thời gian phun

Giờ

Địa điểm phun

Thứ Sáu

08/5/2020

Sáng

07h30 – 11h00

- Các khu giảng đường: B; A; C; Thú y; Cơ điện;

- KTX TT. Cung ứng NNL.

- TT Thực nghiệm & ĐT Nghề;

- TT Việt Nhật; Viện NC Lúa.

Chiều

14h00 – 17h30

- Các khu giảng đường: Nguyễn Đăng; E;

- Nhà xe gần giảng đường Nguyễn Đăng;

- KTX A2.

- Sân văn hoá sinh viên;

- Khu thể thao ngoài trời;

Cán bộ y tế giám sát:

1- Hoàng Thị Liễu – SĐT: 0338370275 (Sáng)

2- Nguyễn Thị Như Hoa – SĐT: 0338370275 (Cả ngày)

3- Lương Thị Yến – SĐT: 0394 495 015 (Chiều)

 

Thứ Bảy

09/5/2020

Sáng

07h30 – 11h00

- Trung tâm GDTC & TT;

- Trạm Y tế;

- Nhà xe gần Trạm Y tế;

- Nhà xuất bản, Trạm cấp nước;

- Các khu KTX: C1; C2; C3;

Chiều

14h00 – 17h30

- Các khu KTX: C4; C5; B3; B4;

- Khu chợ sinh viên;

- Khu tập kết rác thải của Học viện;

 

Cán bộ y tế giám sát:

1- Nguyễn Thị Ngoan – SĐT: 0974401564 (Cả ngày)

2- Nguyễn Thị Thơ – SĐT: 0398574428 (Cả ngày)

 

Chủ nhật 10/5/2020

Sáng

07h30 – 11h00

- TT Thông tin Thư viện Lương Định Của;

- Các Khoa: Quản lý đất đai; Môi trường; Nông học; Công nghệ thực phẩm;

- Bệnh viện Cây trồng; Nhà xe đường D;

- NH Nét Việt; KTX Sau ĐH (cũ); Viện SHNN; TT. QHCC; Khoa CNSH (Nhà A2)

- Khu nhà làm việc của các Khoa, Viện, TT;

- Khoa: Môi trường + Thú y.

Chiều

14h00 – 17h30

- NH VNUA; Nhà khách VNUA;

- Khoa Cơ điện;

- Công ty TNHH Một thành viên;

- Khu nhà Hành chính và nhà Điều hành của HV;

- Các Khoa: Chăn nuôi; Thuỷ sản; Bệnh viện Thú y (cũ + mới).

Cán bộ y tế giám sát:

1- Lê Thị Nhị Hà – SĐT: 0982100970 (Cả ngày)

2- Trần Thị Yên Thái – SĐT: 0975086277 (Cả ngày)