HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

                    TRẠM Y TẾ

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                  LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2 CÁC LỚP KHÓA 64

 

Ngày

Khoa, ngành

21/8/2019

Các khoa: Kế toán và Quản trị kinh doanh (ngành kế toán), Công nghệ thông tin, Sư phạm và Ngoại ngữ, Quản lý đất đai.

22/08/2019

Các khoa: Cơ điện, Công nghệ thực phẩm.

23/08/2019

Các khoa: Lý luận chính trị và xã hội, Kinh tế và PTNT, Nông học, Môi trường.

24/08/2019

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (trừ các lớp Kế toán)

25/08/2019

Các khoa: Thú y, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Thủy sản.

Ghi chú: Thời gian

-          Sáng từ 7h30p - 11h30p

-          Chiều từ 13h30p - 17h30p

Lưu ý: Đối với  một số sinh viên khóa 64 chưa khám đợt 1 yêu cầu khám bổ sung vào đợt 2.

 

 

                                                                                           TRẠM Y TẾ