Thông báo
V/v: Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona (nCoV)
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;
Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;
THÔNG BÁO V/v: Phun hoá chất xử lý, vệ sinh môi trường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona (nCoV)
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các Đại học, Học viện, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp;
5262

TRẠM Y TẾ

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.3766627 - Fax:  / yte.vnua@vnua.edu.vn  | Liên hệ

knight online pvp
buy Instagram likes
instagram takipçi satın al